212-4 Ordinary loop fi 17mm, for 4mm handle ? Ordinary loop, short ? Handle: 4 mm ? Loop diameter: ? 17 mm

212-4 Ordinary loop fi 17mm, for 4mm handle ? Ordinary loop, short ? Handle: 4 mm ? Loop diameter: ? 17 mm

212-4 Ordinary loop fi 17mm, for 4mm handle ? Ordinary loop, short ? Handle: 4 mm ? Loop diameter: ? 17 mm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *