1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, chyba że na stronie Produktu zaznaczono inaczej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy ProduktuKlient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, w tym dane kontaktowe, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 Regulaminu.

 

Jak złożyć reklamacje krok po kroku

Krok 1. Wejdź na stronę Sklepu. Znajdź formularz reklamacyjny.

Krok 2. Wypełnij formularz reklamacyjny uwzględniając:

 • dokładny opis uszkodzenia
 • okoliczności (w tym datę) wystąpienia uszkodzenia
 • okres użytkowania towaru
 • dane Klienta (w tym dane kontaktowe)
 • żądanie Klienta w związku z wadą towaru
 • kopię paragonu lub innego dokumentu potwierdzającego zakup towaru w Sklepie
 • zwięzły opis stanu opakowania uszkodzonego towaru (przy zwrocie)

Krok 3. Formularz reklamacyjny zgłoś pisemnie lub drogą elektroniczną na podane adresy Sprzedawcy:

 • Adres: ul. Liściasta 17
  91-357 Łódź
 • Adres e-mail: bechtold@bechtold.pl

Krok 4. Zwróć uszkodzony towar, najlepiej w oryginalnym opakowaniu na podany adres Sprzedawcy:

 • ul. Liściasta 17, 91-357 Łódź

Krok 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od przyjęcia pisma reklamacyjnego.