Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni wysyłając je na adres podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku Produktu o indywidualnych właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, czyli wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Takie produkty są oznaczone w sklepie jako Produkt na zamówienie lub inny niż „W dostawie” i „W magazynie”.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostawy.

b. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

c. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.

Jak złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy – krok po kroku

Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Krok 1. Złóż oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub elektronicznej. Wyślij złożone oświadczenie na podane adresy Sprzedawcy:

 • Adres: ul. Liściasta 17, 91-357 Łódź
 • Adres e-mail: bechtold@bechtold.pl

Krok 2. Zwróć zakupiony towar na podany adres Sprzedawcy:

 • ul. Liściasta 17, 91-357 Łódź

Pamiętaj, aby odpowiednio zabezpieczyć towar, by nie uległ uszkodzeniu w transporcie.

Krok 3. Sprzedawca zwraca dokonane przez Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia, z wyjątkiem kosztów dostawy.

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, chyba że na stronie Produktu zaznaczono inaczej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy ProduktuKlient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, w tym dane kontaktowe, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 Regulaminu.

Jak złożyć reklamacje krok po kroku

Krok 1. Wejdź na stronę Sklepu. Znajdź formularz reklamacyjny.

Krok 2. Wypełnij formularz reklamacyjny uwzględniając:

 • dokładny opis uszkodzenia
 • okoliczności (w tym datę) wystąpienia uszkodzenia
 • okres użytkowania towaru
 • dane Klienta (w tym dane kontaktowe)
 • żądanie Klienta w związku z wadą towaru
 • kopię paragonu lub innego dokumentu potwierdzającego zakup towaru w Sklepie
 • zwięzły opis stanu opakowania uszkodzonego towaru (przy zwrocie)

Krok 3. Formularz reklamacyjny zgłoś pisemnie lub drogą elektroniczną na podane adresy Sprzedawcy:

 • Adres: ul. Liściasta 17, 91-357 Łódź
 • Adres e-mail: bechtold@bechtold.pl

Krok 4. Zwróć uszkodzony towar, najlepiej w oryginalnym opakowaniu na podany adres Sprzedawcy:

 • ul. Liściasta 17, 91-357 Łódź

Krok 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od przyjęcia pisma reklamacyjnego.