Showing all 9 results

Cryosurgery kit 20l

 2 393.26 Incl. VAT
Choice of B-700 or B-800 with 6 spray probes Dewar 20 l tank Static storage time of about 200 days Withdraw tube
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Cryosurgery kit 10l

 2 011.24 Incl. VAT
Choice of B-700 or B-800 10 l Dewar tank Static storage time of about 100 days Withdraw tube
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Brymill B-800 CRY-AC

 865.17 Incl. VAT
The Brymill cryosurgical apparatus, thanks to the use of liquid nitrogen, can reach temperatures as low as -196 C, which means several times shorter treatment time than with nitrous oxide. 6 spray probes included (4 spray short, 1 straight and 1 curved). Particularly recommended for use in a single localization.

Brymill B-700 CRY-AC

 865.17 Incl. VAT
The Brymill cryosurgical apparatus, thanks to the use of liquid nitrogen, can reach temperatures as low as -196 C, which means several times shorter treatment time than with nitrous oxide. 6 spray probes included (4 spray short, 1 straight and 1 curved. Particularly recommended if you need to use the device in different places.

Cryosurgical apparatus K-30 Buran

 7 766.29 Incl. VAT
Cryosurgical apparatus powered by liquid nitrogen. Supply the applicator with refrigerant via a hose feeding nitrogen from a Dewar tank. Cylinder capacity 30 liters

Cryosurgical unit K20 BORA

 6 912.00 Incl. VAT
Cryosurgical apparatus powered by liquid nitrogen. Supply the applicator with refrigerant via a hose feeding nitrogen from a Dewar tank. Cylinder capacity 20 liters

Cryotherapy apparatus Kriopol R Mistral 30l

 5 616.00 Incl. VAT
Cryotherapy apparatus powered by liquid nitrogen. Supply the applicator with refrigerant via a hose feeding nitrogen from a Dewar tank. Cylinder capacity 30 liters

Withdraw tube (10 liters)

 435.96 Incl. VAT
503 CRY-AC and CRY-AC-3 filling device. Simple, precise , safe and convenient to use. Maintenance activities reduced to a minimum.

Tithdraw tube (20 liters)

 435.96 Incl. VAT
503 CRY-AC and CRY-AC-3 filling device. Simple, precise , safe and convenient to use. Maintenance activities reduced to a minimum.

Cryotherapy apparatus

Cryosurgical apparatuses are basic tools that allow correct and comfortable for the doctor and the patient to carry out procedures involving the safe, local and controlled destruction of diseased tissues, using low temperature (cryodestruction). Each cryosurgery apparatus we offer ensures maximum precision. Cryosurgery apparatus is used in offices and hospitals specializing primarily in dermatology, gynecology, proctology and veterinary medicine. Filled with liquid nitrogen, the apparatuses reach very low temperatures as low as -196 degrees Celsius. Each apparatus comes with applicators of varying designs. We also offer reliable equipment for filling the apparatuses with a capacity of 10 and 20 liters. How much does a cryosurgery apparatus cost? The price of the equipment depends on the parameter of the particular model.

Cryosurgery apparatus is used in various fields of medicine from dermatology, oncology to ENT, as well as veterinary medicine. Cryosurgery is a method of treatment involving the local, controlled destruction of tissues by freezing them. Tissues are frozen using a cryosurgical apparatus, which can reach very low temperatures, as low as -196C, thanks to the use of liquid nitrogen. Cryosurgery apparatus can be stationary or mobile. Mobile cryosurgery apparatuses are recommended primarily for facilities where the apparatus will be used at different locations. Its compact size allows the apparatus to be easily relocated according to current needs. A cryotherapy apparatus is a therapeutic device used in cold therapy. Depending on the model chosen, the cryotherapy apparatus can use nitrogen vapor, carbon dioxide or cooled air. Due to the nature of the medium, the lowest temperatures are reached by a cryotherapy apparatus using liquid nitrogen. Lancetron is a device used to remove skin lesions. It used to be that skin lesions were removed primarily by surgery. Today, whenever possible, surgical procedures are being abandoned in favor of other methods, such as treatments using an electrocoagulation device called a lacetron. These procedures involve shearing proteins using an electric arc without incising the skin. We specialize in providing high-quality, state-of-the-art diagnostic and treatment medical equipment. We offer our customers solutions such as cold therapy apparatus, electrosurgery apparatus and many others. Customers looking for specific solutions for cold treatment are encouraged to take a detailed look at our offer for cryosurgery apparatuses and cryotherapy apparatuses. Our product range also includes lancetron devices and other systems for the diagnosis and treatment of skin lesions.

Aparat do krioterapii

Aparaty kriochirurgiczne są podstawowymi narzędziami umożliwiającymi poprawne i komfortowe dla lekarza oraz pacjenta przeprowadzenie zabiegów polegających na bezpiecznym, miejscowym i kontrolowanym niszczeniu zmienionych chorobowo tkanek, przy pomocy niskiej temperatury (kriodestrukcji). Każdy proponowany przez nas aparat do kriochirurgii zapewnia maksymalną precyzję działania. Aparat do kriochirurgii wykorzystywany jest w gabinetach i szpitalach specjalizujących się przede wszystkim w dermatologii, ginekologii, proktologii i weterynarii. Wypełnione ciekłym azotem aparaty osiągają bardzo niską temperaturę na poziomie nawet -196 stopni Celsjusza. W zestawie z każdym aparatem znajdują się aplikatory o zróżnicowanej budowie. Oferujemy również niezawodne urządzenia do napełniania aparatów o pojemności 10 i 20 litrów. Ile kosztuje aparat do kriochirurgii? Cena sprzętu uzależniona jest od parametru danego modelu. W sprzedaży znajdziesz niezawodne, nowoczesne urządzenia już za 3600 zł.

Aparat do kriochirurgii znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny od dermatologii, przez onkologię, po laryngologię, a także weterynarię. Kriochirurgia to metoda leczenia polegająca na miejscowym, kontrolowanym niszczeniu tkanek poprzez ich zamrażanie. Tkanki zamraża się wykorzystując do tego aparat kriochirurgiczny, który dzięki zastosowaniu ciekłego azotu może osiągnąć bardzo niską temperaturę, nawet -1960C. Aparat do kriochirurgii może być stacjonarny lub mobilny. Mobilne aparaty kriochirurgiczne poleca się przede wszystkim do placówek, w których aparat będzie wykorzystywany w różnych miejscach. Jego kompaktowy rozmiar umożliwia łatwą relokację aparatu w zależności od bieżących potrzeb. Aparat do krioterapii to urządzenie terapeutyczne znajdujące zastosowanie w terapii zimnem. W zależności od wybranego modelu aparat do krioterapii może wykorzystywać parę azotu, dwutlenku węgla lub oziębionego powietrza. Ze względu na specyfikę medium najniższe temperatury osiąga aparat do krioterapii wykorzystujący ciekły azot. Lancetron to urządzenie służące do usuwania zmian skórnych. Niegdyś zmiany skórne usuwano przede wszystkim metodą chirurgiczną. Dziś, kiedy to tylko możliwe odchodzi się od zabiegów chirurgicznych na rzecz innych metod, takich jak zabiegi z wykorzystaniem urządzenia do elektrokoagulacji o nazwie lacetron. Zabiegi te polegają na ścinaniu białka za pomocą łuku elektrycznego bez nacinania skóry. Specjalizujemy się w dostarczaniu wysokiej jakości nowoczesnej aparatury medycznej diagnostycznej i zabiegowej. Naszym Klientom oferujemy rozwiązania takie jak aparaty do zimnolecznictwa, aparat do elektrochirurgii i wiele innych. Klientów poszukujących konkretnych rozwiązań dla leczenia zimnem zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą na aparaty kriochirurgiczne oraz aparaty do krioterapii. W asortymencie posiadamy również urządzenia typu lancetron oraz inne systemy do diagnostyki i leczenia zmian skórnych.